Strefa kadr

Wpisz szukane słowo: Szukaj
Tu jesteś: Strona główna > Strefa kadr > Spis treści
Hasło: Zaloguj
Spis treści

Strefa kadr. Serwis prawa pracy (Czerwiec 2011 nr 13)

Zamów publikację na BEZPŁATNĄ próbę

 

INTERPRETACJE PRAWA PRACY

CZAS PRACY

1. Odpoczynek nocny i dobowy po delegacji 7

 • Odpoczynek nocny 8
 • Śpi w podróży - odpoczywa 8
 • Wynagrodzenie nie przysługuje 9
 • Odpoczynek dobowy 9
 • Zdaniem SN: Do pracy po co najmniej 11 godzinach, jednak inspekcja tego nie ściga 9
 • Niekiedy odpoczynek można przesunąć 10
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor pracy? 10

PŁACE, ZUS, PODATKI

2. Potrącenia z wynagrodzenia pracownika - problemy z praktyki 11

 • Procedura zajęcia wynagrodzenia 13
 • Składniki wynagrodzenia podlegające potrąceniom 14
 • Granice potrąceń 15
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy w związku z egzekucją 17
 • Obowiązki informacyjne wobec komornika 17
 • Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy pracownika, którego wynagrodzenie zostało zajęte 17
 • Postępowanie pracodawcy w razie zbiegu zajęć 18
 • Zbieg zajęć komorniczych 18
 • Zbieg egzekucji sądowej (komorniczej) i administracyjnej 19
 • Potrącenia za zgodą pracownika 19
 • Tu też są kwoty wolne od potrąceń! 20
 • Zgoda na potrącenia nie oznacza obowiązku potrąceń 20
 • Potrącenia należności alimentacyjnych na wniosek wierzyciela 20
 • Zaniedbania w zakresie obowiązków egzekucyjnych - co grozi pracodawcy 21

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

3. Równoległe zatrudnienie pracownika (u tego samego lub innego pracodawcy, także na umowę cywilnoprawną) 23

 • Dwóch pracodawców - dwa etaty 24
 • Dopuszczalność zatrudnienia się u innego pracodawcy na umowę o pracę 24
 • Uprawnienia i obowiązki pracownika w przypadku zatrudnienia u dwóch pracodawców 25
 • Jeden pracodawca - dwa etaty 28
 • Dopuszczalność zawarcia dwóch umów z tym samym pracodawcą 28
 • Uprawnienia i obowiązki pracownika zatrudnionego u jednego pracodawcy na dwie umowy o pracę 29
 • Jeden zakład - jedna umowa o pracę i jedna umowa cywilna 31
 • Dwa zakłady pracy - jedna umowa o pracę i jedna umowa cywilna 33
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor pracy? 33

PŁACE, ZUS, PODATKI

4. Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych - wzory różnych możliwych zapisów (wraz z komentarzem) 35

 • Postanowienia ogólne 36
 • Odpisy na ZFŚS 36
 • Zwiększenia odpisów 37
 • Terminy wpłat 37
 • Administrowanie środkami funduszu 38
 • Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS 39
 • Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych 41
 • Przeznaczenie środków funduszu 43
 • Dofinansowanie wypoczynku 48
 • Bezzwrotne zapomogi pieniężne 48
 • Pomoc na cele mieszkaniowe 49
 • Postanowienia końcowe 50
 • Wniosek o przyznanie świadczeń 51
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor pracy w razie kontroli? 54

EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

CZAS PRACY

 • Miejsce pracy kierowcy a czas pracy i diety 55
 • Podróż służbowa kierowcy 57

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

 • Wydawanie zbiorczych świadectw pracy po umowach na czas określony - po zmianach z marca 2011 r. 59
 • Limit godzin ponadwymiarowych przy niepełnym etacie - korzystne określenie w umowie 60
 • Możliwość rozwiązania stosunku pracy w konkretnym dniu, mimo że kodeksowe liczenie terminów wypowiedzenia na to nie pozwala 62

PŁACE, ZUS, PODATKI

 • Rekompensata za dodatkową pracę pracownika samorządowego (kierowcy) 64
 • Zajęcie komornicze w przypadku przepracowanej części miesiąca 66
 • Pełnienie obowiązków dyrektora a konieczność zmiany treści umowy o pracę i wysokości wynagrodzenia 68

Strefa kadr. Serwis prawa pracy (Maj 2011 nr 12)

Zamów publikację na BEZPŁATNĄ próbę

INTERPRETACJE PRAWA PRACY

CZAS PRACY

1. Czas pracy 2011 - problemy z obliczaniem po zmianach, różne rozwiązania (na przykładach) 7

 • Różny czas pracy w zależności od tego, kiedy przypada W-5 8
 • Jak sobie radzić ze zmiennym W-5? 10
 • Sposób 1: Na korzyść pracownika 10
 • Sposób 2: Na oszacowanie 11
 • Sposób 3: Stałe W-5 - ale tylko do celów obliczania wymiaru czasu pracy 11
 • Pułapka z wyznaczaniem czasu pracy na podstawie kalendarza! 13
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor pracy w razie kontroli? 14

2. Systemy czasu pracy - które można łączyć? (wnioski m.in. z niedawnego wyroku Sądu Najwyższego) 15

 • Nie można tworzyć „swoich systemów 16
 • Systemów co do zasady nie można też łączyć - ale są wyjątki 17
 • Indywidualny rozkład można łączyć 17
 • Ruchomy czas pracy - tylko z podstawowym 18
 • Praca zmianowa - dopuszczalna w innych systemach 18
 • Więcej możliwości dla kierowców 19
 • Różne systemy - przy dwóch umowach 19
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor pracy w razie kontroli? 19

PŁACE, ZUS, PODATKI

3. Obowiązki pracodawcy wobec PFRON 21

 • Wpłaty na PFRON 22
 • Kto ma obowiązek wpłat na PFRON? 23
 • Kto jest zwolniony z wpłat na PFRON? 26
 • Obniżenie wpłat na PFRON przez pracodawców 27
 • Definicje przydatne do wyliczenia kwoty obniżającej wpłatę na PFRON 28
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 29
 • Obliczanie wskaźnika - których pracowników się nie uwzględnia 30
 • W oświacie - inaczej 30
 • Czy możliwe jest obniżenie wymaganego wskaźnika zwalniającego pracodawców od obowiązku uiszczania wpłat na PFRON? 30
 • Terminy wpłat oraz terminy składania formularzy i informacji 32
 • Wyjątek! 32


URLOPY I ZWOLNIENIA

4. Urlop wypoczynkowy - kiedy można albo trzeba przesunąć lub przerwać (różne przypadki) 35

 • Przesunięcie urlopu wypoczynkowego 37
 • Przesunięcie urlopu na wniosek pracownika 37
 • Przesunięcie urlopu z inicjatywy pracodawcy 37
 • Obligatoryjne przesunięcie urlopu 38
 • Korzystanie z urlopu po długiej chorobie - bez badań 39
 • Przerwanie urlopu wypoczynkowego 40
 • Obowiązkowe przerwanie urlopu (z przyczyn wymienionych w przepisach) 40
 • Odwołanie pracownika z urlopu przez pracodawcę 42
 • Na co może zwrócić uwagę sąd lub inspektor pracy? 43

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

5. Zakres obowiązków - jak najkorzystniej wskazać zadania pracownika 45

 • Wzór zakresu obowiązków 46
 • Czy pracownik musi mieć pisemny zakres obowiązków i jak szczegółowy? 48
 • Czy można zlecać pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków? 48
 • Jaka jest relacja między ustnym wydawaniem poleceń a zakresem czynności? 49
 • Czy można zmienić rodzaj pracy, a zostawić stary zakres obowiązków? 49
 • Czy wolno powierzyć wszystkim pracownikom te same stanowiska pracy, a zróżnicować ich zadania tylko w zakresie obowiązków? 49
 • Czy pracownik może nie wykonać poleceń wynikających z zakresu obowiązków? Czy wolno mu podważać jego zapisy? 50
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor pracy w razie ewentualnej kontroli? 50

EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

CZAS PRACY

 • Czas pracy kierowcy - wątpliwości dotyczące rozliczania doby pracowniczej 51

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dostęp do informacji o wynagrodzeniu poszczególnych pracowników - komu przysługuje i po spełnieniu jakich warunków 54

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

 • Prokuratorskie zawieszenie kierownika w czynnościach służbowych - co dalej 56

ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

 • Paczki świąteczne dla emerytów - byłych pracowników 58
 • Zapomoga dla emeryta - byłego pracownika 59

 

 

Strefa kadr. Serwis prawa pracy (Kwiecień 2011 nr 11)

 

Zamów publikację na BEZPŁATNĄ próbę

INTERPRETACJE PRAWA PRACY

URLOPY I ZWOLNIENIA

1. Urlop wypoczynkowy - co to znaczy „uzgodnić z pracownikiem termin urlopu"? 7

 

 • Termin urlopu - wątpliwości z praktyki 8
 • Czy pracodawca może jeszcze odmówić urlopu, jeśli już podpisał wniosek urlopowy? Czy wolno nie udzielić urlopu wskazanego w planie urlopów? 8
 • Czy decyzja o przesunięciu urlopu lub odwołaniu pracownika z urlopu musi zawierać nowy termin urlopu? 8
 • Czy zawsze jedna część urlopu musi mieć 14 dni? Czy można to pracownikom narzucić? A jeśli ci składają wnioski wyłącznie o krótszy urlop? 8
 • Czy można odmówić urlopu pracownicy zaraz po urlopie wychowawczym? 9
 • Czy wolno narzucić części pracowników wykorzystanie urlopów w konkretnym terminie, np. w lipcu, a pozostałym w innym, np. w sierpniu? 9
 • Czy przy braku planu urlopów trzeba godzić się na każdy proponowany przez pracownika termin urlopu? 10
 • Czy należy uzasadnić odmowę udzielenia urlopu w danym terminie? 10
 • Zbliża się koniec roku, a pracownik nie wnioskuje o urlop. Czy wolno go zmusić do jego wykorzystania przed końcem roku? 10
 • Czy pracownik może sam udzielić sobie urlopu, gdy pracodawca nie zgadza się na kolejne proponowane terminy jego wykorzystania? 10
 • Czy plan urlopów oznacza, że pracownik zawsze powinien wykorzystać urlop w planowanym terminie? 10
 • Przykładowe procedury uzgadniania terminu urlopu z pracownikiem 11
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor PIP? 12

 

CZAS PRACY

2. Pracownik zostaje po godzinach - czy i kiedy powstaną nadgodziny? 13

 

 • Kiedy możemy mówić o nadgodzinach? 14
 • Praca w nadgodzinach - na polecenie pracodawcy 14
 • Polecenie nadgodzin - w różnych formach 15
 • Pracodawca nie zabrania pracy po godzinach - czyli ją poleca 15 Pracodawca nie wiedział, że pracownik został po godzinach - co do zasady nie odpowiada 16
 • Pracodawca nie polecał nadgodzin, nie wiedział o nich, ale płaci za nie 17 Pracodawca nie poleca nadgodzin, nie wie o nich i nie płaci za nie 17
 • Pracownik nie wyrabia się z pracą. Jak zareagować? 18
 • Pracownik odpracowuje wyjście prywatne - uwaga na nadgodziny! 19
 • Pracownicy zadaniowi i kierownicy - zasady te same 20
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor pracy? 21

 

PŁACE, ZUS, PODATKI

3. Odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2011 roku 23

 

 • Odpis na ZFŚS 24
 • Wskaźnik na poszczególne kategorie osób 24
 • Nowe przepisy „żłobkowe" - możliwość zwiększenia odpisu 25
 • Obliczanie odpisu na ZFŚS - krok po kroku 25
 • Wysokość odpisów można zmienić 27
 • Składki do ZUS i podatek od świadczeń socjalnych 28
 • Świadczenie urlopowe 28
 • Wysokość świadczenia urlopowego w 2011 r. 29
 • Niektórym pracownikom trzeba dopłacić świadczenie urlopowe 29
 • Świadczenie urlopowe może być niższe lub wyższe 29
 • Świadczenie urlopowe - zwolnione ze składek ZUS, ale nie z podatku! 30
 • Odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe w szkołach 30
 • Odpis na ZFŚS w szkole 31
 • Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 31
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor pracy lub sąd? 31

 

URLOPY I ZWOLNIENIA

4. Zwolnienia od pracy - przypadki typowe i nietypowe 33

 

 • Urlopy okolicznościowe 34
 • Zasady udzielania 34
 • Ślub - przypadki wątpliwe 34
 • Pogrzeb - przypadki wątpliwe 35
 • Związek czasowy między urlopem okolicznościowym a zdarzeniem 36
 • Inne zwolnienia obligatoryjne i płatne 36
 • Zwolnienia obligatoryjne, za które przysługują świadczenia inne niż wynagrodzenie 38
 • Stawiennictwo przed organami administracji i sądami 38
 • Warunki zwolnienia 38
 • „Prywatne" stawiennictwo pracownika 39
 • Opieka nad członkami rodziny 39
 • Działalność w ochotniczej straży pożarnej 40
 • Inne zwolnienia obligatoryjne, ale niepłatne 40
 • Wynagrodzenie za czas zwolnień i utracone zarobki, jeśli zwolnienie jest bezpłatne 41
 • Wynagrodzenie za czas zwolnień 41
 • Jak wyliczyć utracone zarobki? 42
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor pracy? 43

 

EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

CZAS PRACY

 

 • Brak stałego dnia wolnego z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy a wymiar czasu pracy 45
 • Dzień wolny za pracę w święto a W-5 47
 • Nadgodziny a ustawa antykryzysowa 49
 • Niepełny etat a przerwa na karmienie dziecka piersią 50
 • Czas dojazdu do miejsca świadczenia pracy, gdy pracownik najpierw musi stawić się w macierzystym miejscu pracy, by podpisać listę obecności 51
 • Lista obecności i ewidencja czasu pracy w jednym dokumencie 52
 • Informacja o udzielaniu dni wolnych za święto przypadające w sobotę a nowe przepisy dotyczące czasu pracy 54
 • Brak zmian w regulaminie pracy a obowiązek obniżania wymiaru czasu pracy o święto przypadające w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy 55
 • Sytuacje umożliwiające polecenie pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy 56
 • Normy czasu pracy stosowane w razie oddelegowania pracownika do pracy w innym kraju Unii Europejskiej 58

 

 

 

 

Strefa kadr. Serwis prawa pracy (Marzec 2011 nr 10)

Zamów publikację na BEZPŁATNĄ próbę

INTERPRETACJE PRAWA PRACY

URLOPY I ZWOLNIENIA

1. Urlop zaległy oraz przedawnienie różnych rodzajów urlopu 7

 • Termin udzielenia urlopu 8
 • Co oznacza „udzielić" do końca I kwartału?
 • Czy cały zaległy urlop musi być udzielony do końca marca? 8
 • Czy można jednostronnie udzielić zaległego urlopu, gdy pracownik nie wnioskuje o niego do 31 marca? 8
 • Czy należy umieszczać zaległe urlopy w planie urlopów? 9
 • Jak się przedawniają różne rodzaje urlopów? 9
 • Zwykły urlop wypoczynkowy 9
 • Zaległy urlop 10
 • Urlop na żądanie 10
 • Urlop uzupełniający (6 dni) lub dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego (10 dni) 11
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor pracy w czasie kontroli? 11

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2. Umowa na zastępstwo - problemy z praktyki 13

 • Prawidłowe sformułowanie i zawarcie umowy na zastępstwo 14
 • Wzór umowy na zastępstwo (fragment) 14
 • Czy w umowie o zastępstwo trzeba wskazać jej datę końcową? 14
 • Jak zapisać rodzaj nieobecności zastępowanego pracownika? 14
 • Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo dopiero po miesiącu nieobecności zastępowanego? 15
 • Czy wolno zawrzeć umowę na 1/2 etatu na zastępstwo pracownika, któremu obniżono etat (np. zamiast urlopu wychowawczego)? 15
 • Czy można mieć 2 umowy, w tym jedną na zastępstwo? 15
 • Czy wolno zawierać kolejne umowy na zastępstwo? 16
 • Uprawnienia zastępcy 16
 • Czy zastępcy można przyznać niższą pensję niż osobie zastępowanej? 16
 • Jak wyliczyć urlop pracownikowi, gdy nie ma daty końcowej umowy o zastępstwo? 16
 • Rozwiązanie umowy na zastępstwo16
 • Czy są jakieś ograniczenia co do wypowiedzenia umowy na zastępstwo? Czy można zatrudnić zastępcę dla zastępcy? 16
 • Jak liczyć 3 dni wypowiedzenia? 17
 • Czy rozwiązanie umowy zastępowanego kończy też umowę na zastępstwo? 17
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor pracy w razie kontroli? 17

OCHRONA RODZICIELSTWA

3. Przerwy na karmienie dziecka piersią - poprawne planowanie czasu pracy 19

 • Przerwy najczęściej skracają dzień pracy 20
 • Dokumentowanie przerw 20
 • Kto decyduje o podziale i godzinach przerw? 20
 • Pułapka z nadgodzinami 21
 • Praca w dzień wolny, delegacja 22
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor pracy w trakcie kontroli? 22

CZAS PRACY

4. Ruchomy czas pracy - korzyści oraz pułapki 23

 • Przedział czasowy rozpoczynania pracy 24
 • Ruchomy czas pracy - ułatwienie z dobą pracowniczą 24
 • Pułapka 1: polecenie pracodawcy 25
 • Pułapka 2: ingerencja pracodawcy - wyjątkowo 25
 • Pułapka 3: odpoczynek dobowy 25
 • W jakim dokumencie zapisać ruchomy czas pracy? 26
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor pracy w razie kontroli? 26

PRACODAWCA A PRACOWNIK

5. Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się 27

 • Rodzaje odpowiedzialności za mienie powierzone 28
 • Odpowiedzialność indywidualna a odpowiedzialność wspólna za mienie 28
 • Które zasady są jednakowe w przypadku odpowiedzialności indywidualnej i wspólnej? 28
 • Obowiązki stron stosunku pracy w związku z powierzeniem mienia 29
 • Obowiązki pracodawcy 29
 • Obowiązki pracowników 30
 • Zasady odpowiedzialności za powierzone mienie 31
 • Odpowiedzialność faktycznego sprawcy szkody 31
 • Kogo można objąć umową o wspólnej odpowiedzialności materialnej? 32
 • Limity zatrudnienia 32
 • Umowa o wspólnej odpowiedzialności 34
 • 2 razy tyle egzemplarzy, ilu jest pracowników 34
 • Zmiana pracowników odpowiedzialnych 35
 • Konsekwencje przejścia części lub całości zakładu pracy na innego pracodawcę (art. 231 kp) 35
 • Zasady dotyczące odpowiedzialności pracownika 36
 • Przesłanki odpowiedzialności 36
 • Odpowiedzialność w częściach określonych w umowie 36
 • Odpowiedzialność wspólna i indywidualna tego samego pracownika 37
 • Inwentaryzacja 38
 • Terminy przeprowadzania 39
 • Spóźniona inwentaryzacja 39
 • Powiadomienie o inwentaryzacji 40
 • Nieobecność pracownika podczas inwentaryzacji 40
 • Wynagrodzenie dla byłego pracownika za udział w inwentaryzacji 40
 • Konsekwencje naruszeń 41
 • Odszkodowanie dla pracodawcy 41
 • Obniżenie odszkodowania dla pracodawcy 41
 • Oprócz odszkodowania - kara porządkowa 42
 • Na co zwróci uwagę inspektor PIP w razie kontroli? 43

EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

CZAS PRACY

 • Zasady obliczania czasu pracy, gdy dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy wypada w innym dniu niż sobota 45

URLOP WYPOCZYNKOWY

 • Urlop przy równoległym zatrudnieniu - czy trzeba zastosować zasadę proporcjonalności 48

WYNAGRODZENIA

 • Staż z UP a możliwość odbywania przez stażystę podróży służbowych i podmiot opłacający diety 49
 • Zapomoga dla pracownika - oskładkowanie i opodatkowanie 50
 • Przywrócenie do pracy a obowiązek zwrotu przez pracownika odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia 52
 • Zaliczanie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego okresu choroby pracownika 55

ZWOLNIENIA

 • Zwolnienie dyscyplinarne z powodu nagminnego naruszania zakazu palenia w zakładzie pracy 56
 • Zatrudnienie nowego pracownika w miejsce długo chorującego a możliwość rozwiązania umowy z tym ostatnim 58


 

Strefa kadr. Serwis prawa pracy (Luty 2011 nr 9)

Zamów publikację na BEZPŁATNĄ próbę

INTERPRETACJE PRAWA PRACY

CZAS PRACY

1. Błędy w ewidencji czasu pracy - 12 najczęstszych 7

 • Na czym polegają błędy w ewidencji czasu pracy i jak ich uniknąć? 8-14
 • Błąd 1: Pomijanie niektórych okresów zaliczanych do czasu pracy 8
 • Błąd 2: Niezaznaczanie rodzajów dni wolnych oraz pomijanie pracy w te dni 8
 • Błąd 3: Pomijanie pojedynczych godzin pracy w nocy 9
 • Błąd 4: Pomijanie godzin nadliczbowych 9
 • Błąd 5: Niezałączanie wniosku o oddanie czasu wolnego 11
 • Błąd 6: Wykazywanie zawsze 8-godzinnej pracy, nawet w systemie równoważnym 11
 • Błąd 7: Pomijanie niektórych dyżurów pracownika 12
 • Błąd 8: Błędne ewidencjonowanie urlopu w systemie równoważnym 12
 • Błąd 9: Brak wyszczególnienia rodzaju zwolnienia od pracy 12
 • Błąd 10: Wypożyczanie pracownikom oryginału karty ewidencyjnej 13
 • Błąd 11: Uzupełnianie ewidencji z dużym opóźnieniem lub na zapas 13
 • Błąd 12: Zbyt krótkie lub niewłaściwe przechowywanie ewidencji 14
 • Wzór - Miesięczna karta ewidencji czasu pracy 15

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2. Tryb zwolnienia w świadectwie pracy - jaki wpisać? Gotowe wzory zapisów na różne przypadki z praktyki 19

 • Ustanie stosunku pracy - poza przypadkami szczególnymi [pkt a) świadectwa] 21
 • Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron 21
 • Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez jedną ze stron 21
 • Rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika 22
 • Rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę bez wypowiedzenia bez winy pracownika 23
 • Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika bez wypowiedzenia (z winy pracodawcy) 24
 • Rozwiązanie umowy z upływem czasu, na jaki została zawarta 25
 • Rozwiązanie umowy z chwilą wykonania pracy, dla której wykonania została zawarta 25
 • Szczególne przypadki rozwiązania umowy o pracę [pkt b) świadectwa] 25
 • Przypadki wygaśnięcia umowy o pracę [pkt c) świadectwa] 27
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor pracy w trakcie kontroli? 27

PŁACE, ZUS, PODATKI

3. Praca zarobkowa na urlopie wychowawczym - dopuszczalność oraz opodatkowanie i oskładkowanie 29

 • Dopuszczalność pracy zarobkowej na urlopie wychowawczym 30
 • Praca nie może utrudniać opieki nad dzieckiem 30
 • Możliwość odwołania z urlopu 30
 • Umowa cywilnoprawna z pracownikiem na wychowawczym 30
 • Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych 31
 • Ubezpieczenie z tytułu urlopu wychowawczego, a nie z tytułu umowy o pracę! 31
 • Gdy istnieje inny niż urlop wychowawczy tytuł do ubezpieczeń 31
 • Opodatkowanie pracownika zatrudnionego na urlopie wychowawczym 32
 • Umowa zlecenia lub umowa o dzieło 33
 • Umowa o pracę 33
 • Umowa o świadczenie usług 33
 • Przykład rozliczenia wynagrodzenia 33
 • Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osoby przebywającej na urlopie wychowawczym 33
 • Na co może zwrócić uwagę organ kontrolujący lub sąd? 35

GRUPY ZAWODOWE

4. Odpoczynek kierowcy pracownika 37

 • Odpoczynek z ustawy o czasie pracy kierowców 38
 • Komu przysługują odpoczynki z ustawy o czasie pracy kierowców? 38
 • Jak udzielać odpoczynku dobowego? 39
 • Jak zachować dobę pracowniczą (nie planować pracy w tej samej dobie)? 40
 • Odpoczynku nie można dzielić na części! 40
 • Naruszenie odpoczynku dobowego jest niedopuszczalne i zagrożone grzywną! 41
 • Jak udzielać odpoczynku tygodniowego? 42
 • Odpoczynek musi przypadać w każdym tygodniu! 42
 • Skrócenie odpoczynku tygodniowego - dopuszczalne, ale uwaga! 43
 • Odpoczynek z rozporządzenia (WE) nr 561/2006 44
 • Komu przysługuje odpoczynek z rozporządzenia? 45
 • Komu nie przysługuje odpoczynek z rozporządzenia? 45
 • Jak udzielać odpoczynku dziennego? 46
 • Odpoczynek dziennny - regularny lub skrócony 46
 • Odpoczynek dzienny może być dzielony 47
 • Jak udzielać odpoczynku tygodniowego? 47
 • Odpoczynek w przewozie regularnym na trasach nieprzekraczających 50 km 48
 • Komu przysługuje? 48
 • Jedna zasada odrębna 49
 • Co sprawdzi inspektor pracy w razie kontroli u pracodawcy? 49

EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

 • Przeciwwskazania do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku a wypowiedzenie umowy 51
 • Obowiązek sprostowania świadectwa pracy, gdy od zakończenia zatrudnienia upłynęły ponad 3 lata 52
 • Dopuszczalność tworzenia regulaminu wynagradzania u pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników 55
 • Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z tytułu długotrwałej niezdolności do pracy z powodu choroby 56

URLOPY I ZWOLNIENIA

 • Obowiązek pisemnego poinformowania pracownika o przysługującym mu urlopie szkoleniowym 58
 • Liczba dni urlopu szkoleniowego dla pracownika uczestniczącego w 2-dniowym kursie 59

PŁACE, ZUS, PODATKI

 • Obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego, gdy pracownik cały rok chorował 60
 • Wynagrodzenie urlopowe za okres ferii zimowych i letnich nauczyciela a wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 61

ZFŚS

 • Nieprzekazanie odpisów na rachunek ZFŚS - konsekwencje po latach, gdy nie ma już funduszu, a środki pozostały 64
 • Uzależnienie dofinansowania do wypoczynku od wieku dziecka - dopuszczalne 65

 

Strefa kadr. Serwis prawa pracy (Styczeń 2011 nr 8)

Zamów publikację na BEZPŁATNĄ próbę

INTERPRETACJE PRAWA PRACY

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1. Limit umów na czas określony u pracodawców, którzy nie są przedsiębiorcami (i u przedsiębiorców po zakończeniu obowiązywania ustawy antykryzysowej) 7

 • Granice limitu 2 umów na czas określony 8
 • Jak obliczać długość miesięcznej przerwy? 8
 • Różne skutki podpisania aneksu do umowy terminowej 9
 • Umowy niewliczane do limitu 10
 • Prace dorywcze i sezonowe 11
 • Pracownicy tymczasowi 12
 • Umowa na okres próbny, na zastępstwo i na czas wykonywania określonej pracy 12
 • Umowa cywilnoprawna pomiędzy umowami na czas określony 13
 • Przejście od limitu trwania umów terminowych do limitu 2 umów po zakończeniu ustawy antykryzysowej u pracodawców przedsiębiorców 14
 • Limit 2-letni nie dotyczy już umów zawartych w 2010 i 2011 r. 14
 • Sytuacja od 2012 r. 16
 • Od teraz do 31 grudnia 2011 r. szczególnie korzystny czas dla przedsiębiorców? 16
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor PIP w trakcie kontroli? 17

2. Cztery sposoby na przyspieszenie rozstania z pracownikiem bez konieczności odczekania całego okresu wypowiedzenia 19

 • Sposób 1 : Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron 20
 • Sposób 2 : Skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron 21
 • Okresu skrócenia nigdzie się nie wlicza 22
 • Nawet jednodniowy okres wypowiedzenia 22
 • Pracownik nie otrzyma odszkodowania 23
 • Sposób 3 : Skrócenie okresu wypowiedzenia jednostronnie przez pracodawcę 23
 • Co rozumieć przez "inne przyczyny niedotyczące pracowników"? 24
 • Okres skrócenia jest zaliczany do stażu, ale... 25
 • Skrócenie łącznie z wypowiedzeniem umowy 25
 • Odszkodowanie 25
 • Dla niektórych pracowników - dodatkowo odprawa 26
 • Informacje w świadectwie pracy 26
 • Odwołanie jednostronnego skrócenia 26
 • Sposób 4 : Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia 26
 • Konieczna jest zgoda pracownika, choć niekiedy może być dorozumiana 26
 • Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 27
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop wypoczynkowy 28
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor PIP? 29

3. Tymczasowe powierzenie innej pracy bez konieczności zmiany umowy o pracę 31

 • 4 warunki, dzięki którym nie trzeba zmieniać umowy o pracę 32
 • Warunek 1: Uzasadnione potrzeby pracodawcy 32
 • Warunek 2: Zmiana nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika 32
 • Warunek 3: Praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika 33
 • Warunek 4: Do 3 miesięcy w roku 34
 • Zmiana pracy, ale nie miejsca pracy! 36
 • Czy są przypadki ograniczające możliwość czasowego powierzenia innych obowiązków? 37
 • Powierzenie innych obowiązków a pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem 37
 • Zmiany dotyczące czasu pracy - w trybie powierzenia obowiązków 37
 • Czasowe powierzenie innych obowiązków w okresie wypowiedzenia 38
 • Wzór pisma powierzającego tymczasowo inne obowiązki 38
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor PIP w trakcie kontroli? 39

URLOPY I ZWOLNIENIA

4. Urlop na żądanie - problemy z praktyki dotyczące jego udzielania oraz innych kwestii 41

 • Pytania pracodawców o urlop na żądanie 42
 • Kiedy można udzielić urlopu na żądanie na kilka godzin pracy w danym dniu? 42
 • Czy pracownik może w połowie dnia pracy wziąć urlop na żądanie na ten dzień? 42
 • Czy można zgłosić żądanie urlopu przez inną osobę? 42
 • Czy można odmówić udzielenia urlopu na żądanie? 42
 • Czy można odwołać pracownika z urlopu na żądanie? 43
 • Czy niewykorzystany urlop na żądanie przechodzi na kolejny rok? Do kiedy należy go wykorzystać? 43
 • Jak udziela się urlopu na żądanie w dniu, w którym pracownik nie pracuje 8 godzin? 44
 • Czy można nakazać potwierdzać urlop na żądanie po powrocie do pracy? 44
 • Czy można wziąć z góry urlop na żądanie na dzień wolny, w który pracownik mógłby zostać wezwany do pracy? 44
 • Do kiedy pracownik może najpóźniej zgłosić żądanie urlopu? 45
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor pracy w trakcie kontroli? 46

PŁACE, ZUS, PODATKI

5. Ustalanie prawa do trzynastki orzecznictwo SN oraz stanowiska MEN i MPiPS 47

 • Ogólne zasady 48
 • Pełna trzynastka - po roku, zmniejszona - po pół roku 48
 • Niekiedy zatrudnienie krótsze niż 6 miesięcy też uprawnia do świadczenia 48
 • Co rozumieć pod pojęciem "przepracowania" co najmniej 6 miesięcy? 50
 • Stanowisko 1: przepracować to pracować efektywnie 50
 • Stanowisko 2: wystarczy pozostawanie w stosunku pracy 52
 • Przewinienia, które wykluczają trzynastkę 52
 • Obliczanie wysokości trzynastki - w skrócie 53
 • Na co zwróci uwagę inspektor PIP? 54

EKSPERT ODPOWIADA

CZAS PRACY

 • Określenie rozkładu czasu pracy w niepełnym wymiarze i przy dwóch miejscach zatrudnienia 55
 • Stałe zwolnienie przewodniczącego związku zawodowego z obowiązku świadczenia pracy 57

UMOWY

 • Kolejne umowy na czas określony a ustawa antykryzysowa 58

URLOPY

 • Staż pracy a wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik uzyskał tytuł magistra w trakcie zatrudnienia 60
 • Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego - od którego momentu ma do niego prawo 61


Strefa kadr. Serwis prawa pracy (Grudzień 2010 nr 7)

Zamów publikację na BEZPŁATNĄ próbę

INTERPRETACJE PRAWA PRACY

CZAS PRACY

1. Doba pracownicza - jak ją się wyznacza i co sprawdza się w jej ramach 8

 • Jak ustala się dobę pracowniczą? 8
 • Doba a godziny nadliczbowe 8
 • Pracownik przychodzi do pracy przed dniówką - nadgodziny dobowe 8
 • Nie można planować nadgodzin ani dwukrotnej pracy w jednej dobie 9
 • Do przodu można przesuwać 10
 • W dniu wolnym doba zaczyna się od chwili podjęcia pracy 10
 • Przesunięcie pracy w 1 dniu przesuwa też dobę 11
 • Doba a ustawa antykryzysowa 11
 • Doba a ruchomy czas pracy 12
 • Doba a dzień wolny (w tym w niedzielę) 13
 • Doba a praca w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. w wolną sobotę) 14
 • Doba a praca w niedzielę 14
 • Doba a praca w nocy 15
 • Odpoczynek dobowy 16
 • Odpoczynek - po każdej dobie 16
 • W dwóch przypadkach można udzielić równoważnego odpoczynku 16
 • Wyjątkowo odpoczynku wolno udzielić później niż zaraz po pracy 17
 • Przerwany odpoczynek trzeba uzupełnić do dłuższego odcinka 17
 • Wynagrodzenie za czas równoważnego odpoczynku 17
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor pracy w razie kontroli? 18

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE


2. Długa choroba pracownika a prawa i obowiązki pracodawcy - wątpliwości z praktyki 19

 • Wątpliwości ubezpieczeniowe 20
 • W jaki sposób pracodawca powinien współdziałać z pracownikiem przy staraniu się o świadczenie rehabilitacyjne? 21
 • Co się dzieje w sytuacji, gdy nie ma jeszcze decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego, a kończy się zasiłek chorobowy? 22
 • Jak zareagować, jeśli świadczenie jest przyznane na 3 miesiące, a jak, gdy przyznano je na dłuższy okres? 23
 • Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy w przypadku, gdy pracownik stara się o rentę? 24
 • Co zrobić gdy pracownik wykorzystał 182 dni „chorobowego", a potem znów zachorował? 24
 • Wątpliwości związane ze zwalnianiem pracownika długo chorującego oraz urlopem po chorobie 25
 • Co robić, gdy okres zasiłkowy się wyczerpał, a pracownik nie kontaktuje się z pracodawcą? 26
 • Czy okres niezdolności do pracy dolicza się do 6 miesięcy pracy niezbędnych, by pracownika objąć ochroną? 27
 • Czy okres pracy u poprzedniego pracodawcy dolicza się do 6 miesięcy warunkujących ochronę? 27
 • Czy pracodawca może wysłać pismo rozwiązujące umowę tuż przed upływem okresu zasiłkowego, zakładając, że dojdzie do pracownika już po jego upływie? 28
 • Czy po zakończeniu choroby pracownik ma udokumentować, że jest już zdrowy? 28
 • Od którego dnia liczyć chronioną nieobecność chorobową, jeśli pracownik część dnia przepracował, a potem udał się na zwolnienie? 28
 • Czy można rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 kp, gdy pracownik nie jest już na zwolnieniu lekarskim, ale lekarz medycyny pracy nadal nie dopuszcza go do pracy na danym stanowisku? 29
 • Czy można rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 kp, jeżeli pracownik jest niezdolny do dotychczasowej pracy, ale mógłby pracować na innym stanowisku? 29
 • Czy można udzielić urlopu bezpośrednio po chorobie pracownikowi, który nie wykonał jeszcze badań kontrolnych? 29
 • Jak rozumieć prawo pracownika zwolnionego z art. 53 kp do ponownego zatrudnienia? 30
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor PIP w trakcie kontroli? 31

OCHRONA RODZICIELSTWA


3. Obniżenie wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego - zasady oraz granice ochrony przed wypowiedzeniem 33

 • Obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika 34
 • Ochrona przed zwolnieniem - do 12 miesięcy 34
 • Obniżenie nie mniej niż do 1/2 pełnego etatu 35
 • Małe obniżenie etatu również chroni 35
 • Termin na złożenie wniosku 35
 • Wycofanie obniżenia wymiaru czasu pracy 36
 • Granice ochrony 36
 • Przypadki, kiedy nie ma ochrony 37
 • A jeśli drugi rodzic jest na wychowawczym? 37
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor PIP w trakcie kontroli? 37

PŁACE, ZUS, PODATKI


4. Odprawa pośmiertna - ustalanie kręgu uprawnionych, dokumentowanie i obliczanie wysokości 39

 • Ustalanie kręgu uprawnionych, dokumentowanie i terminy 40
 • Kiedy przysługuje odprawa pośmiertna? 40
 • Komu przysługuje odprawa pośmiertna? 40
 • Jak udokumentować śmierć pracownika? 42
 • W jaki sposób osoba uprawniona do odprawy ma udokumentować swoje prawo? 42
 • Czy pracodawca powinien poszukiwać członków rodziny pracownika uprawnionych do odprawy pośmiertnej? 43
 • W jakim terminie należy wypłacić odprawę? 43
 • Ustalanie wysokości odprawy i jej podział 43
 • Jak określa się wysokość odprawy pośmiertnej? 44
 • Jak sprecyzować okres zatrudnienia niezbędny do określenia wysokości odprawy? 45
 • W jaki sposób dzieli się odprawę pośmiertną? 45
 • Ogólna zasada obliczania odprawy 46
 • Obliczanie odprawy - krok po kroku 46
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor PIP w trakcie kontroli? 48

BHP W KADRACH


5. Stanowisko pracy pracownika niepełnosprawnego 49

 • Dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych 50
 • Zatrudnienie niepełnosprawnego z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 50
 • Pracodawca może sam wnioskować o kontrolę 51
 • Czy kontrola „na życzenie" opłaca się pracodawcy? 51
 • Stanowiska dostosowane odpowiednio - czyli jak? 52
 • Uzyskanie opinii lekarskiej 52
 • Co sprawdzi inspektor pracy podczas kontroli? 53

EKSPERT ODPOWIADA

CZAS PRACY

 • Rozpoczęcie pracy w dobie niedzielnej i zakończenie w poniedziałek 57
 • Możliwość wcześniejszego powrotu z urlopu wychowawczego w celu świadczenia pracy w zmniejszonym wymiarze czasu pracy 59

URLOPY, SZKOLENIA

 • Urlop szkoleniowy, gdy pracownik rozpoczął studia podyplomowe po 11 kwietnia, a przed 16 lipca 2010 r. 60

WYNAGRODZENIA

 • Uwzględnianie premii uznaniowej w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego 62


Strefa kadr. Serwis prawa pracy (Listopad 2010 nr 6)

Zamów publikację na BEZPŁATNĄ próbę

INTERPRETACJE PRAWA PRACY

PŁACE, ZUS, PODATKI

1. Bony i paczki świąteczne - jak legalnie i bez podatku obdarować pracownika 7

 • Należy stosować kryterium socjalne 8
 • Kryteria socjalne powinny być stosowane łącznie 9
 • Oświadczenie o dochodzie - najpopularniejsze 9
 • Sytuacje szczególne 10
 • Wartość bonów, zawartość paczek i ich adresaci 10
 • Decyduje pracodawca w regulaminie ZFŚS 10
 • Jak drogie prezenty? 10
 • Komu można wręczać paczki? 10
 • ZFŚS nie powinien spełniać funkcji funduszu nagród 11
 • Odpowiednie zapisy regulaminu ZFŚS 11
 • Trzy warunki zwolnienia z podatku (po zmianach z 2009 r.) 12
 • Warunek 1: świadczenia rzeczowe i finansowe 12
 • Warunek 2: do wartości 380 zł 12
 • Warunek 3: w całości z funduszu socjalnego 12
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor pracy w razie kontroli? 12

OCHRONA RODZICIELSTWA


2. Urlop ojcowski - 16 wątpliwości z praktyki 15

 • Czy urlop ojcowski musi być wykorzystany, czy tylko rozpoczęty do 12. miesiąca życia dziecka? 16
 • Jak obliczać wiek dziecka, który wyznacza granicę udzielenia urlopu? 16
 • Co się dzieje, w sytuacji gdy wniosek o urlop ojcowski zostanie złożony bez zachowania terminu? 17
 • Ile urlopu przysługuje pracownikowi, któremu urodziły się bliźnięta? 17
 • Czy ojciec otrzyma urlop ojcowski, jeśli mieszka w innym mieście niż dziecko i widuje je sporadycznie albo gdy nie jest mężem matki dziecka? 17
 • Czy ojciec adopcyjny ma prawo do urlopu ojcowskiego? 18
 • Czy są jakieś przypadki, które mogłyby być powodem odmowy udzielenia urlopu ojcowskiego? 18
 • Czy można wnioskować o urlop ojcowski z przerwami, czyli np. poniedziałek-piątek i później poniedziałek-wtorek? 18
 • Czy można udać się na urlop ojcowski, jeżeli matka dziecka nie była na urlopie macierzyńskim lub jest na urlopie wychowawczym? 18
 • Jak może wyglądać wniosek o urlop ojcowski? 19
 • Jakie dokumenty ma dostarczyć pracownik, który ubiega się o urlop ojcowski? 19
 • Czy po powrocie z urlopu ojcowskiego można "wymusić" urlop wypoczynkowy tak jak po urlopie macierzyńskim? 19
 • Czy w trakcie urlopu ojcowskiego pracownik jest chroniony przed zwolnieniami indywidualnymi i grupowymi z ustawy z 13 marca 2003 r.? 20
 • Jak udziela się urlopu ojcowskiego w równoważnym czasie pracy lub systemie weekendowym? 20
 • Czy pracodawca może kontrolować, czy pracownik na urlopie ojcowskim zajmuje się dzieckiem? 20
 • Jak może wyglądać oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany? 21


BHP W KADRACH


3. Badania profilaktyczne pracowników - wątpliwości, które sprawiają problemy w praktyce 23

 • Dylematy związane z koniecznością wykonywania badań 24
 • Czy zleceniobiorca lub wykonawca dzieła musi mieć wykonane badania wstępne? 25
 • Kiedy nie trzeba ponawiać badań wstępnych przy kolejnym zatrudnieniu w tym samym zakładzie pracy? 26
 • Czy w razie zmiany pracodawcy trzeba zlecać nowe badania kontrolne? 26
 • Czy aktualne zaświadczenie z badań wstępnych kierowców zastępuje badania wstępne i okresowe? 27
 • Czy w razie czasowego powierzenia innych obowiązków (na mocy art. 42 § 4 kp) trzeba zlecać badania? 27
 • Czy data następnych badań lekarskich na zaświadczeniu z badań kontrolnych anuluje datę z poprzednio wydanego zaświadczenia z badań okresowych? 28
 • Czy pracownik wracający po długiej chorobie do pracy może udać się na urlop bez badań kontrolnych? 28
 • Czy jeśli pracodawca podejrzewa chorobę pracownika, może skierować go na badania okresowe, mimo że poprzednie są jeszcze ważne? 28
 • Dylematy związane z kosztami badań 28
 • Czy można wymagać od kandydata do pracy, aby przed podpisaniem umowy zrobił i opłacił badania wstępne albo żeby pracownik "założył" za badania kontrole? 29
 • Czy pracodawca musi zwrócić nawet koszty dojazdu na badania? 29
 • Dylematy związane z orzeczeniami lekarskimi 30
 • Czy pracodawca ma uznać orzeczenie od lekarza specjalisty, u którego pracownik się leczył lub z ośrodka medycyny pracy, z którym zakład pracy nie ma podpisanej umowy? 30
 • Gdzie przechowywać orzeczenia lekarskie? Czy przechowywać oryginały czy kserokopie orzeczeń? 31
 • Czy lekarz powinien wpisać na zaświadczeniu "zagrożenia"? Czy może zapisać, że pracownik jest "częściowo niezdolny do pracy"? 31
 • Inne dylematy związane z badaniami profilaktycznymi 31
 • Czy wolno wręczyć pracownikowi wypowiedzenie po 30 dniach choroby, a przed badaniami kontrolnymi? 31
 • Co zrobić, jeśli mija już termin ważności badań okresowych, a pracownik ich nie wykonuje? 32
 • Gdzie mają wykonywać badania pracownicy oddziałów zamiejscowych pracodawcy? 33
 • Czy wybrana przychodnia medycyny pracy ma obowiązek wydelegować kogoś, aby sprawdził, jakie są warunki pracy u danego pracodawcy? 33
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor pracy? 33

CZAS PRACY


4. System zadaniowy - na co trzeba uważać oraz jakie rozwiązania mogą być korzystne? 35

 • Dopuszczalność i wprowadzenie systemu zadaniowego 36
 • Dopuszczalność systemu zadaniowego 36
 • System zadaniowy + sztywne godziny pracy = ryzyko 37
 • Wprowadzanie systemu zadaniowego 38
 • Czy wprowadzenie systemu zadaniowego tylko dla części pracowników nie jest dyskryminacją? 39
 • Zapis (np. w regulaminie pracy) o systemie zadaniowym 40
 • Zadania 40
 • Pracownik sam wyznacza sobie godziny pracy 40
 • Jak planować i powierzać zadania? 41
 • Czy inspektor pracy może podważyć wymiar zadań? 43
 • Jak kontrolować wykonanie zadań? 44
 • Jakie są skutki niewykonania całości zadań? 44
 • System zadaniowy a nadgodziny 45
 • Co do zasady nadgodziny nie powstają 45
 • Ryczałt za nadgodziny 46
 • Czy kierownik też może mieć system zadaniowy? 47
 • Czy można stosować system zadaniowy w administracji publicznej (państwowej czy samorządowej) albo służbie zdrowia? 47
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor PIP w czasie kontroli? 48

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE


5. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych - uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawcy 49

 • Status osoby niepełnosprawnej 49
 • Orzeczenia o niezdolności do pracy 49
 • Orzeczenia o inwalidztwie, stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 50
 • Obniżone normy czasu pracy 51
 • Zakaz pracy w nocy i w nadgodzinach 52
 • Wyjątki od zakazu pracy w nocy i w nadgodzinach 52
 • Przerwa na gimnastykę 53
 • Wysokość wynagrodzenia 53
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy 54
 • Proporcjonalne zmniejszenie urlopu 54
 • Co z urlopem dodatkowym niewykorzystanym w danym roku? 56
 • Prawo do dodatkowego zwolnienia od pracy 56
 • Zwolnienie na podstawie skierowania od lekarza 56
 • Za czas zwolnienia wynagrodzenie jak za ekwiwalent urlopowy 57
 • Co sprawdzi inspektor pracy podczas kontroli? 57

EKSPERT ODPOWIADA

CZAS PRACY

 • Wymiar zwolnienia od pracy na "podwójny" ślub pracownika 59

URLOPY

 • Korzystanie przez pracownicę matkę z urlopów a badania kontrolne 60
 • Urlop na żądanie a urlop proporcjonalny 62
 • Prawo do urlopu wypoczynkowego po wychowawczym 63

ROZWIĄZYWANIE UMÓW

 • Co z umową o zastępstwo, gdy zastępowany pracownik chce się zwolnić za porozumieniem stron? 65
 • Wcześniejsza emerytura a ochrona przedemerytalna 66

ZAWIERANIE UMÓW

 • Umowa szkoleniowa a przywileje pracownika i korzyści dla pracodawcy 68


Strefa kadr. Serwis prawa pracy (Październik 2010 nr 5)

Zamów publikację na BEZPŁATNĄ próbę

INTERPRETACJE PRAWA PRACY

PRACODAWCA A PRACOWNIK

1. Dobrowolne porozumienie z art. 1036 kp jako sposób na bezpłatne zwolnienia i urlopy szkoleniowe 7

 • Dobrowolne porozumienie - decyzja pracodawcy 8
 • Ostrożnie z płatnymi uprawnieniami "na korzyść" 9
 • Przechowywanie porozumienia 10
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor pracy lub sąd? 10
 • Wzór porozumienia 11

PŁACE, ZUS, PODATKI

2. Nagroda jubileuszowa pracowników samorządowych: nabycie prawa do nagrody, terminy, okresy zaliczane - wątpliwości z praktyki 13

 • Okresy wliczane do stażu niezbędnego do nabycia nagrody jubileuszowej 14
 • Okresy, które się zalicza do stażu 14
 • Zasady zaliczania okresów zatrudnienia 15
 • Okresów nauki się nie zalicza 16
 • Na jakich zasadach zalicza się pracę na roli? 16
 • Prawo do nagrody w różnych wątpliwych przypadkach z praktyki 16
 • Czy należy się nagroda, w przypadku gdy pracownik złożył dokumenty potwierdzające odpowiedni staż dopiero razem z wypowiedzeniem? 17
 • Czy i w jakim terminie należy wypłacić nagrodę, w sytuacji gdy pracownik udokumentował prawo do niej z opóźnieniem? 17
 • Jak postąpić w przypadku udokumentowania stażu pracy uprawniającego do kilku nagród? 19
 • Czy pracownik ma prawo do nagrody, jeśli z dokumentów wynika, że staż osiągnął przed zatrudnieniem? 20
 • Czy pracownik ma prawo do nagrody np. za 25 lat, jeśli otrzymał już taką nagrodę w poprzednim zakładzie? 29
 • Czy pracownik ma prawo do nagrody, jeśli w równoległym miejscu zatrudnienia również ją otrzymał? 21
 • Termin wypłaty nagrody 21
 • Termin wypłaty nagrody, w sytuacji gdy pracownik nabywa prawo do niej w wolną sobotę 21
 • Termin wypłaty nagrody, w przypadku gdy pracownik nabywa do niej prawo w trakcie usprawiedliwionej nieobecności 22
 • Termin wypłaty nagrody w razie przejścia pracownika na emeryturę lub rentę 22
 • Nagroda jubileuszowa pracowników instytucji kultury 22
 • Oskładkowanie nagrody jubileuszowej 23
 • Zasada dotycząca oskładkowania 23
 • Oskładkowanie nagrody jubileuszowej emeryta 24
 • Opodatkowanie nagrody jubileuszowej 24
 • Rozliczanie - przykład 25
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor pracy lub sąd? 27

CZAS PRACY

3. Okresy rozliczeniowe czasu pracy - długość, rozliczenie oraz korzyści i ograniczenia 29

 • Maksymalne okresy rozliczeniowe 30
 • Okres 4-tygodniowy 31
 • Okres 1-miesięczny 32
 • Okres 8-tygodniowy 32
 • Okres 3-miesięczny 32
 • Okres 4-miesięczny 33
 • Okres 6-miesięczny 33
 • Okres 12-miesięczny 33
 • Czy wymiar etatu lub system zmianowy wpływają na maksymalną długość okresu rozliczeniowego? 34
 • Co z wynagrodzeniem? 34
 • Czy okres rozliczeniowy może przypadać na przełomie miesięcy lub lat kalendarzowych? 34
 • Czy można stosować raz krótsze, raz dłuższe okresy rozliczeniowe? 34
 • Czy można dokonywać zmian w harmonogramie, kiedy okres rozliczeniowy już trwa? 35
 • Co się rozlicza w ramach okresu rozliczeniowego? 36
 • Godziny pracy oraz dni wolne 36
 • Przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy i odpowiednia liczba dni wolnych 37
 • Tygodnie pracy 38
 • Przeciętny odpoczynek dobowy 38
 • Maksymalna liczba godzin nadliczbowych 39
 • Rekompensata godzin nadliczbowych dobowych 39
 • Stwierdzenie godzin nadliczbowych średniotygodniowych 39
 • Długi okres rozliczeniowy - korzyści i ograniczenia 40
 • Podsumowanie korzyści 40
 • Harmonogramy krótsze niż okres rozliczeniowy 40
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor pracy w razie kontroli? 41

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

4. Ryzyko uznania umowy cywilnoprawnej za ukrytą umowę o pracę - interpretacje SN i PIP 43

 • Ryzykowne zapisy umowy i rozwiązania praktyczne 44
 • Co jest podporządkowaniem służbowym - według Sądu Najwyższego 45
 • Podporządkowanie służbowe kierowników 46
 • Pytania kontrolne inspektorów pracy 46
 • Konsekwencje uznania umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę 47

URLOPY I ZWOLNIENIA

5. Urlop pracowników zatrudnionych na część etatu - przypadki sprawiające kłopoty w praktyce 49

 • Dlaczego pracownicy zatrudnieni na ten sam ułamek etatu mogą mieć różną liczbę faktycznych dni urlopu? 49
 • Jaka jest kolejność: najpierw obniża się urlop proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku czy do wymiaru etatu? 50
 • Jak obliczać urlop pracownika niepełnoetatowego zmieniającego pracodawcę w trakcie roku? 52
 • Kiedy niepełnoetatowcowi można udzielić urlopu na część dnia? 53
 • Jak obliczyć urlop w razie zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego? 54
 • Jak obliczyć urlop w razie zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego? 54
 • Czy urlop na żądanie zależy od wymiaru etatu pracownika? 55
 • Jaka jest kolejność postępowania przy przeliczaniu 6 dni urlopu uzupełniającego na niepełny etat? 55
 • Jak obliczać urlop niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu? 56
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor pracy w razie kontroli? 57

EKSPERT ODPOWIADA

PŁACE, ZUS, PODATKI

 • Wypłata wynagrodzenia za pracę za dzień, na który pracownik uzyskał zwolnienie lekarskie, a okres zasiłkowy 59
 • Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownicy zatrudnionej w połowie miesiąca, która zachorowała w 4. miesiącu pracy 61
 • Stawienie się do pracy (na wezwanie przełożonego) w trakcie zwolnienia lekarskiego a prawo do wynagrodzenia 62
 • Zwolnienie lekarskie tuż po zakończeniu urlopu bezpłatnego a prawo do wynagrodzenia chorobowego 64
 • Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego a prawo do wynagrodzenia chorobowego 66
 • Wycieczka sfinansowana ze środków ZFŚS a sposób jej rozliczenia oraz konieczność uzyskania zgody pracownika na dokonanie potrącenia podatku z wynagrodzenia 67

OCHRONA RODZICIELSTWA

 • Powrót pracownika z urlopu wychowawczego, gdy jego stanowisko pracy zostało zlikwidowane 69
 • Prawo do urlopu wychowawczego w razie rozwiązania umowy w trakcie urlopu macierzyńskiego 71


Strefa kadr. Serwis prawa pracy (Wrzesień 2010 nr 4)

Zamów publikację na BEZPŁATNĄ próbę

INTERPRETACJE PRAWA PRACY:

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1. Dopuszczalność zastosowania zwolnienia dyscyplinarnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego 7

 • Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych - warunki 8
 • Warunek 1: naruszenie obowiązków musi być ciężkie 9
 • Warunek 2. Naruszenie ma dotyczyć podstawowych obowiązków pracowniczych 9
 • Zagrożenie dla interesów pracodawcy 10
 • Przykłady zdarzeń uznanych przez sądy za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków 11
 • Ciężkie naruszenia związane z mieniem pracodawcy 11
 • Ciężkie naruszenia związane z porządkiem i organizacją pracy oraz kulturą osobistą 11
 • Ciężkie naruszenia związane m.in. z obowiązkiem dbałości o dobro zakładu 12
 • Ciężkie naruszenia związane z urlopem i nieobecnością chorobową 12
 • Ciężkie naruszenie w postaci nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy 12
 • Popełnienie przez pracownika przestępstwa 13
 • Przestępstwo powinno być oczywiste 13
 • Niedopuszczalność zwolnienia dyscyplinarnego na podstawie podejrzeń 14
 • Niedopuszczalność zwolnienia dyscyplinarnego za wykroczenie 14
 • Zawiniona utrata uprawnień do wykonywania pracy 15
 • Dopuszczalność zwolnienia dyscyplinarnego w nietypowych przypadkach 16
 • Zwolnienie dyscyplinarne w okresie wypowiedzenia 16
 • Zwolnienie dyscyplinarne pracownika „chronionego" 16
 • Zwolnienie dyscyplinarne po upływie miesiąca od zdarzenia, które je spowodowało 17
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - wzór 18
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor lub sąd? 18

2. Ochrona przedemerytalna po zmianach w przepisach ubezpieczeniowych z lat 2008-2009 21

 • Pojęcie „wiek emerytalny"? 22
 • Kogo obejmuje ochrona z art. 39 kp? 22
 • Czy ochrona dotyczy okresu przed osiągnięciem wieku uprawniającego do emerytury pomostowej (wcześniejszej emerytury)? 22
 • Czy ochrona obejmuje pracownika, który osiągnął już wiek emerytalny? 23
 • Co oznacza warunek „okresu zatrudnienia, który umożliwia uzyskanie prawa do emerytury" i kogo dotyczy? 24
 • Ochrona przedemerytalna a tryb rozwiązania umowy o pracę 25
 • Ochrona w okresie wypowiedzenia 25
 • Brak ochrony przed zwolnieniem bez wypowiedzenia 26
 • Nie ma ochrony w razie rozwiązania umowy z upływem czasu, na który została zawarta, lub jej wygaśnięcia 26
 • Wypowiedzenie zmieniające a ochrona przedemerytalna 26
 • Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników a ochrona przedemerytalna 27
 • Upadłość i likwidacja pracodawcy a ochrona przedemerytalna 28
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor pracy lub sąd? 29

OCHRONA RODZICIELSTWA

3. Indywidualny rozkład czasu pracy pracownika opiekuna według ustawy antykryzysowej 31

 • Kto jest uprawniony do indywidualnego rozkładu czasu pracy? 32
 • Warunek: opieka nad dzieckiem lub członkiem rodziny 32
 • Oświadczenie pracownika jako dowód uprawnienia 32
 • Gdy u przedsiębiorcy obowiązują indywidualne rozkłady z układów zbiorowych 32
 • Indywidualny rozkład a dopuszczalność naruszenia doby pracowniczej 33
 • Wniosek o wprowadzenie indywidualnego rozkładu 33
 • Wymogi formalne 33
 • Gdy wniosek narusza przepisy o czasie pracy 34
 • Wskazanie we wniosku konkretnych godzin i dni 34
 • Odmowa przyjęcia wniosku ze względu na organizację lub rodzaj pracy 35
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor pracy w razie kontroli? 36

CZAS PRACY

4. Przerwy w czasie pracy udzielane kierowcom 37

 • Co decyduje o prawie do danej przerwy? 38
 • Przerwa dla kierowcy, szofera, ale nie dla dostawcy, serwisanta, handlowca czy operatora koparki 38
 • Do jakich przerw dla kierowców ma prawo kierowca-mechanik? 38
 • Przerwa „na posiłek" 40
 • O prawie do przerwy decyduje wymiar czasu pracy 40
 • Przerwa powinna przerywać czas wykonywania obowiązków 40
 • Dlaczego przerwa nie powinna być udzielana na początek lub na koniec dnia pracy? 41
 • O sposobie wykorzystywania przerwy decyduje pracodawca lub pracownik 41
 • Przerwę wlicza się do czasu pracy 41
 • Przerwa na odpoczynek 42
 • Przerwa należna po 6 godzinach pracy! 42
 • Długość przerwy na odpoczynek zależy od dobowego wymiaru czasu pracy 42
 • Przerwa na odpoczynek minus przerwa „na posiłek" 43
 • Jak udzielać przerwy na odpoczynek? 43
 • Przerwa na odpoczynek zaliczana do czasu dyżuru 44
 • Przerwa w prowadzeniu pojazdu 45
 • O prawie do przerwy decyduje rodzaj przewozu 45
 • Wyjątki 45
 • Stała długość przerwy w prowadzeniu 46
 • Przerwa przysługuje po 4 i pół godziny prowadzenia 46
 • Przerwa w prowadzeniu a przerwa „na posiłek" i przerwa na odpoczynek 47
 • Przerwę w prowadzeniu pojazdu zalicza się do czasu dyżuru 47
 • Co sprawdzi inspektor pracy w razie kontroli? 48

BHP


5. Obowiązek zapewnienia okularów korekcyjnych pracownikowi zatrudnionemu przy monitorze ekranowym 49

 • Co wiąże się z obowiązkiem zapewnienia okularów? 50
 • Komu nie trzeba zapewniać okularów? 50
 • Jak często trzeba finansować okulary? 50
 • Jakie okulary trzeba zapewnić? Czy można sfinansować samą wymianę szkieł? 50
 • Co w sytuacji, gdy okulary się zniszczą (zużyją)? 51
 • Jaką kwotę pracodawca musi przeznaczyć na okulary? 51
 • Na podstawie jakiego dokumentu dokonać dofinansowania? 51
 • Czy dofinansowanie dotyczy też szkieł kontaktowych? 52
 • Gdzie należy zapisać zasady finansowania okularów? 52
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę inspektor pracy? 52

PŁACE, ZUS, PODATKI

6. Oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzenia menedżerów po zmianach 53

 • Kontrakt menedżerski a umowa o pracę 54
 • Oskładkowanie wynagrodzenia menedżerów 54
 • Kontrakt cywilny (menedżerski) 55
 • Kontrakt cywilny - podstawa wymiaru składek zleceniobiorców (w tym menedżerów) 56
 • Kontrakt cywilny - wyłączenia z podstawy wymiaru składek 56
 • Kontrakt cywilny (menedżerski) z własnym pracownikiem 59
 • Zarządca na etacie 60
 • Na co może zwrócić uwagę ZUS w przypadku kontroli? 60
 • Opodatkowanie wynagrodzenia menedżerów 61
 • Wynagrodzenie menedżera jako przychód z działalności wykonywanej osobiście 61
 • Nie odlicza się faktycznie poniesionych kosztów 63
 • Na co prawdopodobnie zwróci uwagę kontrola skarbowa? 63
 • Przykład rozliczenia wynagrodzenia menedżera 64

EKSPERT ODPOWIADA

CZAS PRACY

 • Rozliczenie czasu pracy w zagranicznej podróży służbowej pracownika jednostki budżetowej 67
 • Rozliczenie godzin przepracowanych w dniu, na który pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie 70

REGULAMINY

 • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a zmiany w regulaminie wynagradzania i układzie zbiorowym pracy 71
 • Zapis w regulaminie pracy dotyczący wprowadzenia ruchomej organizacji czasu pracy 73

URLOPY

 • Powrót z wychowawczego w trakcie roku a wymiar urlopu wypoczynkowego 75


Strefa kadr. Serwis prawa pracy (Sierpień 2010 nr 3)

Zamów publikację na BEZPŁATNĄ próbę

INTERPRETACJE PRAWA PRACY:

Nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników - interpretacje przypadków, które mogą pojawić się w praktyce 7

 • Jakich przypadków dotyczą nowe przepisy szkoleniowe? 10
 • Co można uznać za „podnoszenie kwalifikacji zawodowych"? 10
 • Jakich rodzajów szkoleń dotyczą nowe przepisy? 11
 • Kogo nie dotyczą nowe przepisy? 11
 • Umowa szkoleniowa 11
 • Kiedy umowa jest obowiązkowa? 11
 • Co zapisać w treści umowy szkoleniowej? 12
 • Czego w umowie szkoleniowej nie należy zapisywać? 12
 • Wzór umowy szkoleniowej 13
 • Inicjatywa pracodawcy lub jego zgoda na podnoszenie kwalifikacji 15
 • Jakie zachowanie pracodawcy oznacza jego zgodę na podnoszenie kwalifikacji (i konieczność przyznania uprawnień szkoleniowych)? 15
 • Czy zgoda pracodawcy może dotyczyć tylko części szkolenia? Do kiedy należy jej udzielić? 17
 • Obowiązkowe zwolnienie na przybycie na zajęcia oraz na czas ich trwania 18
 • Czy obowiązuje jakikolwiek limit zwolnień? Czy obowiązuje zwolnienie w sytuacji, gdy rozkład zajęć ulegnie zmianie w trakcie dokształcania? 18
 • Czy należy udzielać zwolnień na konsultacje z promotorem w godzinach pracy? 19
 • Obowiązkowy urlop szkoleniowy 19
 • Co oznaczają pojęcia: „egzamin eksternistyczny" i „egzamin potwierdzający kwalifikacje"? 19
 • Na jakie rodzaje studiów przysługuje 21 dni urlopu szkoleniowego? 20
 • Fakultatywne świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji (np. dopłata do szkolenia) 22
 • Zwrot kosztów szkolenia przez pracownika 22
 • Od kiedy liczy się maksymalny, 3-letni termin „odpracowania" umowy? 23
 • Czy jeśli pracodawca nie finansuje szkolenia ani dojazdów, może wymagać jego odpracowania? 23
 • Czy pracodawca może stosować jakieś sankcje za słabe wyniki w nauce pracownika? 23
 • W jakich sytuacjach pracownik nie musi zwrócić kosztów szkolenia? 24
 • Jakie koszty podlegają zwrotowi? 24
 • Co oznacza możliwość zawarcia dobrowolnego porozumienia z art. 1036 kp? 24
 • Jakie przepisy stosuje się do umów szkoleniowych zawartych przed 16 lipca 2010 r.? 25
 • Na co zwróci uwagę inspektor pracy? 25


Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się 27

 • Odpowiedzialność pojedynczego pracownika za mienie powierzone - różnice 29
 • Czym się różni odpowiedzialność pracowników na zasadach ogólnych od odpowiedzialności za mienie powierzone? 29
 • Odpowiedzialność za mienie powierzone wspólna i indywidualna 30
 • Rodzaje mienia, które może zostać pracownikowi powierzone 30
 • Obowiązki stron stosunku pracy w związku z powierzeniem mienia 32
 • Obowiązek pracodawcy prawidłowego powierzenia mienia 32
 • Obowiązek pracodawcy zapewnienia odpowiednich warunków sprawowania pieczy nad mieniem 33
 • Obowiązki pracownika: dbałość oraz wyliczenie się lub zwrot mienia 35
 • Zasady dotyczące odpowiedzialności za utracone mienie powierzone oraz odszkodowania 35
 • Przesłanki odpowiedzialności 35
 • Pozostałe zasady odpowiedzialności 36
 • Uwolnienie się od odpowiedzialności 37
 • Przypadki ograniczenia odpowiedzialności 38
 • Zapłata odszkodowania 40
 • Ciężar dowodu 40
 • Inne konsekwencje powstania szkody lub nieprawidłowego rozliczenia się z powierzonego mienia 40
 • Na co zwróci uwagę inspektor PIP? 41

Złagodzona odpowiedzialność za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się pracowników zatrudnionych w niektórych placówkach handlowych i magazynach 43

 • Czym różni się złagodzona odpowiedzialność z rozporządzenia od zwykłej (kodeksowej) odpowiedzialności za mienie powierzone? 46
 • Pracownicy objęci złagodzoną odpowiedzialnością 46
 • Obowiązki stron stosunku pracy dotyczące powierzonego mienia 47
 • Odpowiedzialność pracownika 48
 • Przesłanki odpowiedzialności 48
 • Ciężar dowodu i obniżenie wysokości odszkodowania 49
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor pracy lub sąd? 49

Odprawa przy rozwiązywaniu umowy z przyczyn niedotyczących pracownika - interpretacja dylematów pojawiających się w praktyce (na podstawie m.in. orzecznictwa SN) 51

 • Problemy dotyczące wymagalności odprawy w różnych przypadkach z praktyki 54
 • Co dokładnie oznacza warunek przynajmniej 20 pracowników i w którym dniu należy go spełniać? 54
 • Czy odprawa należy się, jeśli zwolnienie nastąpiło z przyczyn zarówno dotyczących, jak i nieobejmujących pracownika? 55
 • Czy odrzucenie nowych warunków pracy oznacza prawo do odprawy? 55
 • Jakie mogą być przykłady przyczyn zwolnienia niedotyczących pracowników? 57
 • Jakie mogą być przykłady przyczyn zwolnienia, które dotyczą pracownika? 57
 • Czy jeżeli pracownik udowadnia, że prawdziwym powodem jego zwolnienia była np. dyskryminacja, musi oddać odprawę? 58
 • Czy odprawa należy się także przy rozwiązaniu umów terminowych, skoro nie podaje się przyczyny wypowiedzenia? 58
 • Czy należy się odprawa w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę? 59
 • Czy można nabyć prawo do odprawy kilkakrotnie u danego pracodawcy? 59
 • Czy odprawa zależy od sytuacji materialnej pracownika? 60
 • Czy odprawa należy się w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron? 60
 • Problemy dotyczące określania wysokości odprawy 61
 • Jakie są ustawowe limity wysokości odprawy i czy podlega ona opodatkowaniu i oskładkowaniu? 61
 • Jak krok po kroku obliczać wysokość odprawy przy różnych składnikach wynagrodzenia? 61
 • Jak określić okres zatrudnienia niezbędny do określenia wysokości odprawy? 63
 • Czy przepisy zakładowe mogą przewidywać wyższą lub dodatkową odprawę? Jak to wygląda od strony podatkowej? 64
 • Inne problemy z praktyki 65
 • W jakim terminie należy wypłacić odprawę? 65
 • Czy informację o odprawie zamieszcza się w świadectwie pracy czy w wypowiedzeniu? 65
 • Na co zwróci szczególną uwagę inspektor pracy? 65

Rekompensowanie godzin nadliczbowych czasem wolnym od pracy - szczegółowe przypadki z praktyki 67

 • Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych na pisemny wniosek pracownika 68
 • Elementy wniosku pracownika o odbiór godzin nadliczbowych 68
 • Skutki braku określonych elementów we wniosku 69
 • Odbiór czasu wolnego w kolejnym okresie rozliczeniowym 69
 • Możliwość nieprecyzyjnego wskazania daty odbioru 70
 • Termin na złożenie wniosku 70
 • Niemożliwość rekompensowania godzin nadliczbowych średniotygodniowych czasem wolnym 71
 • Rozwiązanie umowy o pracę przed wnioskowanym terminem odbioru 71
 • Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika 72
 • Mieszane metody rekompensowania nadgodzin 72
 • Wysokość wynagrodzenia za czas wolny udzielony w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych 73
 • Oddanie czasu wolnego w kolejnych miesiącach a wynagrodzenie 74
 • Różnica między czasem wolnym a dniem wolnym 75
 • Czas wolny za nadgodziny pracowników samorządowych 75
 • Co sprawdzi inspektor pracy w czasie kontroli? 76

EKSPERT ODPOWIADA:

Czas pracy

 • Praca podczas przerwy na karmienie a godziny nadliczbowe 78
 • Naruszony odpoczynek nocny w podróży służbowej 79

Regulaminy

 • Wydanie regulaminu ZFŚS samodzielnie przez pracodawcę, gdy jego treść nie została uzgodniona ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem prcaowników z powodu przekroczenia wymaganego terminu 82
 • Uprawnienie emerytów byłych pracowników do świadczeń ZFŚS 84

Umowy

 • Podnoszenie kwalifikacji bez umowy szkoleniowej, ale za zgodą pracodawcy 86

Urlop wypoczynkowy

 • Zmiana wymiaru etatu w ciągu roku i nie w pierwszym dniu miesiąca a wymiar urlopu wypoczynkowego 88

Zwalnianie pracowników

 • Ochrona pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę 89

Zatrudnianie pracowników

 • Warunki pracy po urlopie wychowawczym 91
 • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy po urlopie wychowawczym 92


Strefa kadr. Serwis prawa pracy (Lipiec 2010  nr 2)

Zamów publikację na BEZPŁATNĄ próbę

INTERPRETACJE PRAWA PRACY:

Czas pracy osób zajmujących kierownicze stanowiska 7

 • Różnica pomiędzy kierownikiem zakładu a kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej 9
 • Kto to jest kierownik wyodrębnionej komórki? 9
 • Kto to jest pracownik zarządzający zakładem pracy? 11
 • Czas pracy kierowników wyodrębnionych jednostek organizacyjnych 12
 • Odrębne zasady dotyczące godzin nadliczbowych 12
 • Ograniczenia, które dotyczą także kierowników 12
 • Praca w godzinach nadliczbowych jako wyjątek, a nie reguła 13
 • Sytuacje, w których dodatki się należą 13
 • Brak dodatków oznacza także brak czasu wolnego 15
 • Praca w niedziele i święta 15
 • Praca w dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (czyli np. w wolne soboty) 16
 • Ewidencja czasu pracy 16
 • Czas pracy osób zarządzających zakładem w imieniu pracodawcy 17
 • Praca nadliczbowa - 3 odrębności 17
 • Praca w nocy bez limitu 18
 • Prawo do odpoczynku znacznie ograniczone 18
 • Dyżur może naruszyć prawo do odpoczynku 19
 • Nie ewidencjonuje się godzin pracy 19
 • Pracownicy zarządzający zakładem oraz kierownicy wyodrębnionych jednostek - podsumowanie różnic dotyczących czasu pracy 20
 • Na co może zwrócić uwagę inspektor pracy lub sąd? 21

Ustalanie 1-godzinnej przerwy niewliczanej do czasu pracy 23

 • Ogólne zasady dotyczące przerwy 24
 • Dobrowolność 1-godzinnej przerwy 24
 • Zasady dotyczące wprowadzania przerwy 24
 • Komu może przysługiwać przerwa? 25
 • Przerwa dla wszystkich albo dla niektórych 25
 • Przerwa na wniosek konkretnego pracownika 25
 • Długość i pora przerwy 26
 • Długość przerwy 26
 • Dla wszystkich taka sama długość 26
 • Dla różnych działów w różnych godzinach 26
 • Każdy pracownik o innej porze 27
 • Mogą decydować kierownicy lub pracownicy 27
 • Tylko w niektóre dni lub kilka razy w miesiącu 28
 • Wykorzystywanie przerwy 28
 • Niedopuszczalność pracy w czasie przerwy 28
 • O sposobie korzystania decyduje pracownik 29
 • Wypadek w trakcie przerwy 29
 • Co sprawdzi inspektor pracy podczas kontroli? 29

Odpowiedzialność materialna pracowników w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nich obowiązków pracowniczych 31

 • Odpowiedzialność materialna: obowiązki i rodzaje 33
 • Obowiązki związane z odpowiedzialnością materialną 33
 • Rodzaje odpowiedzialności materialnej 33
 • Ogólne zasady odpowiedzialności 34
 • W granicach rzeczywistej straty i tylko za normalne skutki działania 34
 • Niedopuszczalność kar umownych 35
 • Warunki odpowiedzialności 35
 • Warunek1: bezprawność działania 36
 • Warunek 2: wina 36
 • Warunek 3: szkoda 37
 • Warunek 4: związek przyczynowy pomiędzy bezprawnym działaniem a szkodą 38
 • Ciężar dowodu 39
 • Granice odpowiedzialności 39
 • Ograniczona odpowiedzialność przy winie nieumyślnej 39
 • Odpowiedzialność za całą szkodę przy winie umyślnej 39
 • Przyczynienie się osoby trzeciej 39
 • Ryzyko pracodawcy 40
 • Wspólne wyrządzenie szkody przez kilku pracowników 41
 • Szkoda wyrządzona osobie trzeciej 41
 • Naprawienie szkody 41
 • Odszkodowanie 41
 • Warunki dopuszczalności zgody na potrącenie z wynagrodzenia 42
 • Granice potrąceń z wynagrodzenia 43
 • Inne sankcje za szkody w firmowym mieniu 43
 • Na co zwróci uwagę inspektor pracy w razie kontroli? 44

Nabycie prawa do odprawy emerytalno-rentowej oraz określanie jej wysokości (m.in. w świetle orzecznictwa SN) 45

 • Warunki uzyskania prawa do odprawy emerytalno-rentowej 46
 • Co oznacza „przejście na emeryturę"? 46
 • Czy oprawa należy się w przypadku pobierania emerytury bez zwalniania się u danego pracodawcy? 47
 • Co oznacza „przejście na rentę"? 47
 • Jakie sposoby ustania stosunku pracy mogą powodować konieczność wypłaty odprawy? 48
 • Kiedy istnieje związek między rozwiązaniem umowy a przejściem na emeryturę czy rentę? 49
 • Kiedy nie będzie związku między rozwiązaniem umowy a przyznaniem odprawy? 50
 • Czy prawo do odprawy można ograniczyć? 50
 • Wysokość odprawy 51
 • Jak określa się wysokość odprawy? 51
 • Obliczanie odprawy 51
 • Czy można przyznać odprawę w wyższej wysokości, niż przewiduje prawo? 52
 • Odprawa jako świadczenie jednorazowe 53
 • Co to znaczy, że odprawę emerytalno-rentową można otrzymać tylko raz? 53
 • Czy można ponownie otrzymać odprawę, jeśli poprzednio otrzymało się ją na starych zasadach? 54
 • Inne kwestie dotyczące prawa do odprawy 55
 • Kto wypłaca odprawę w przypadku zatrudnienia u kilku pracodawców jednocześnie? 55
 • Jak ma się odprawa emerytalno-rentowa do innych odpraw? 55
 • Kiedy roszczenie o odprawę staje się wymagalne i kiedy się przedawnia? 55
 • Czy w świadectwie pracy zamieszcza się informację o odprawie emerytalno-rentowej? 56
 • Co sprawdzi inspektor w razie kontroli? 56

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego 59

 • Podstawowa zasada wynagradzania za urlop 60
 • Za czas urlopu wynagrodzenie takie jak za czas pracy 60
 • Składniki wyłączone z podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop 60
 • 3 grupy składników wynagrodzenia do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop 61
 • Pracownik wynagradzany według stałych stawek miesięcznych 62
 • Pracownik, którego wynagrodzenie składa się ze składników stałych i zmiennych - łatwo popełnić błąd! 63
 • Pracownik wynagradzany wyłącznie godzinowo 64
 • Pracownik z płacą akordową lub prowizyjną - decydują normy pracy 65
 • Jak płacić za urlop przy akordzie? 65
 • Jak płacić za urlop przy systemie prowizyjnym? 66
 • Wynagrodzenie za urlop po zmianie zasad wynagradzania 67
 • Podwyżka płacy stałej 67
 • Zmiana wynagrodzenia zasadniczego w trakcie miesiąca 67
 • Podwyżka płacy godzinowej lub stawki akordowej bądź prowizyjnej 68
 • Zmiana zasad wynagradzania dotycząca składników zmiennych 71
 • Zmiana zasad wynagradzania ze stawki godzinowej na stawkę stałą 71
 • Wynagrodzenie za urlop wykorzystywany w 1. miesiącu pracy 72
 • Co sprawdzi inspektor pracy podczas kontroli? 73

EKSPERT ODPOWIADA:

Czas pracy

 • Zrekompensowanie pracownikowi przerwanego odpoczynku dobowego 76

Urlopy i zwolnienia

 • Uzgadnianie terminu udzielenia urlopu wypoczynkowego 76
 • Zakończenie zatrudnienia u jednego pracodawcy a urlop wypoczynkowy u drugiego, jeżeli zatrudnienie było równoległe 78
 • Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownicy, której umowa kończy się z końcem roku, a do tego czasu przebywa na urlopie macierzyńskim 79
 • Tryb studiów a lata wliczane do stażu urlopowego 80

Płace, ZUS, podatki

 • Wypłata odprawy emerytalnej a ponowne zatrudnienie pracownika 81
 • Wypłata odprawy emerytalnej po wypłacie odprawy rentowej 82
 • Prawo do odprawy przy zwolnieniu się pracownika za 7-dniowym uprzedzeniem 83

Z atrudnianie i zwalnianie

 • Umowa o pracę z prawami autorskimi 84
 • Czy w ogłoszeniu o pracę można poszukiwać „niepalących" kandydatów do pracy? 86
 • Okres przechowywania CV kandydatów do pracy 88
 • Czy pracownik może żądać skierowania na badania kontrolne? 89
 • Pracownik w więzieniu a rozwiązanie z nim umowy 90


Strefa kadr. Serwis prawa pracy (Czerwiec 2010 nr 1 )

Zamów publikację na BEZPŁATNĄ próbę

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Czas pracy

 • Stosowanie „antykryzysowego" 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego a system czasu pracy 7

Urlopy i zwolnienia

 • Wypowiedzenie umowy po akceptacji przez pracodawcę wniosku urlopowego a wymiar przysługującego pracownikowi urlopu 9

Płace, ZUS, podatki

 • Zatrudnienie poniżej 1/2 etatu a dodatek za wysługę lat dla nauczyciela 11
 • Składki na FEP w jednostce ZOZ 12
 • Dodatki wypłacane pracownikom medycznym 15
 • Wysokość wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązków pracowniczych w okresie skróconego wypowiedzenia 17

Zatrudnianie i zwalnianie

 • Umowa o zastępstwo a służba przygotowawcza pracownika samorządowego 19

INTERPRETACJE PRAWA PRACY:

Określenie miejsca pracy w umowie o pracę 21

 • Miejsce pracy jako punkt 22
 • Miejsce pracy jako trasa 26
 • Miejsce pracy a normy czasu pracy 27
 • Konsekwencje sposobu określenia miejsca pracy 30
 • Zmiana miejsca pracy i delegowanie do innej pracy 31
 • Co sprawdzi inspektor w razie kontroli? 31

Liczenie okresu zatrudnienia do uprawnień pracowniczych 33

 • Obliczanie okresu zatrudnienia w ramach danej umowy 35
 • Nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego 35
 • Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze 37
 • Staż pracy obliczany na potrzeby ustalenia prawa do dodatku stażowego i jego wysokości 38
 • Obliczanie okresów chroniących pracownika długo chorującego przed zwolnieniem z pracy 38
 • Staż obliczany na potrzeby ustalenia prawa do odpraw i ich wysokości 39
 • Ustalanie terminów przy urlopie wychowawczym 40
 • Uprawnienia uzależnione od wieku osoby fizycznej 41
 • Na co zwróci uwagę inspektor PIP? 42

Zmiany w umowie o pracę - kiedy są konieczne, a kiedy nie  43

 • Kiedy zmiana treści umowy o pracę jest konieczna? 44
 • Przypadki, kiedy zmiana umowy o pracę nie jest konieczna 46
 • Zmiana na lepsze także wymaga zgody pracownika! 52
 • Wzór wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy o pracę 53
 • Na co zwróci uwagę inspektor lub sąd? 55

Prawdziwość i konkretność przyczyny wypowiedzenia - przykłady i wnioski z orzecznictwa 57

 • Warunek 1: przyczyna wypowiedzenia powinna być rzeczywista 58
 • Warunek 2: przyczyna wypowiedzenia powinna być konkretna 59
 • Jaki zapis przyczyny wypowiedzenia jest konkretny - przykłady 62
 • Na co zwróci uwagę inspektor lub sąd? 63

Liczenie terminu rozwiązania umowy o pracę 65

 • Ustalenie długości okresu wypowiedzenia i terminu rozwiązania umowy 67
 • Szczególne przypadki dotyczące okresu wypowiedzenia 71
 • Termin rozwiązania umowy w przypadku składania oświadczenia woli nieobecnemu pracownikowi 73
 • Termin na dokonanie zwolnienia dyscyplinarnego 74
 • Termin na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy 75
 • Termin na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w razie przejęcia innej firmy 76
 • Terminy na odwołanie się od rozwiązania umowy do sądu pracy 77
 • Na co zwróci uwagę inspektor PIP? 78

Limit umów na czas określony u pracodawców przedsiębiorców - zmiany antykryzysowe i ich skutki 79

 • Zasady ogólne dotyczące limitu umów terminowych 80
 • Które umowy wlicza się do limitu? 85
 • Umowy zawarte przed 22 sierpnia 2009 r. 86
 • Sytuacja prawna po 31 grudnia 2011 r. 88
 • Co sprawdzi inspektor pracy lub sąd? 90

Odpoczynek tygodniowy a harmonogram czasu pracy 91

 • Odpoczynek tygodniowy - podstawowe zasady 92
 • 9 dni pracy z rzędu a okres odpoczynku tygodniowego 94
 • Odpoczynek tygodniowy, gdy pracownik pracował w wolną sobotę 96
 • Odpoczynek tygodniowy, gdy pracownik pracuje w przedłużonym wymiarze czasu pracy 98
 • Skrócenie odpoczynku tygodniowego - kiedy i do ilu godzin maksymalnie 100
 • Polecanie pracy w dniach wolnych - ograniczone odpoczynkiem tygodniowym 101
 • Odpoczynek tygodniowy, gdy pracownik wykonuje pracę w niedzielę 102
 • Okresy odpoczynku a szkolenia, badania, dyżury i podróże służbowe 103
 • Co sprawdzi inspektor PIP? 105

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych dodatkowym wynagrodzeniem za pracę 107

 • Jak odróżnić godziny nadliczbowe dobowe od średniotygodniowych? 108
 • Określanie wysokości wynagrodzenia wraz z dodatkiem 113
 • Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych 115
 • Terminy płatności wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 116
 • Zasady dotyczące placówek samorządowych  118
 • Co sprawdzi inspektor pracy w czasie kontroli? 118

Sposób obliczania urlopu proporcjonalnego w różnych przypadkach 119

 • Kiedy występuje urlop proporcjonalny? 121
 • Zmiana pracodawcy 123
 • Urlop proporcjonalny przy terminowej umowie o pracę 126
 • Urlop proporcjonalny w okresie wypowiedzenia 127
 • Urlop proporcjonalny pracownika niepełnosprawnego 128
 • Urlop proporcjonalny w razie zwolnienia dyscyplinarnego 129
 • Ustalanie urlopu proporcjonalnego 129
 • Urlop proporcjonalny przy niepełnym etacie 131
 • Urlop a zmiana wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego 132
 • Na co zwróci uwagę inspektor lub sąd? 133

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 135

 • Umowa o korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych 137
 • Określanie ryczałtu 141
 • Oświadczenie pracownika 144
 • Oskładkowanie i opodatkowanie 145
 • Jazdy zamiejscowe 147
 • Na co uważać w przypadku kontroli? 148

 

 

Zapis na e-letter
Zapisz się na bezpłatny serwis e-mailowy. Uzyskaj najnowsze informacje na temat prowadzenia spraw prawno-pracowniczych oraz zmieniających się przepisów prawa pracy.
Akceptuję regulamin
Archiwum eletterów
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy, dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.
Wypowiedzenie wzór

Strona uywa plikw cookies.

Kliknij tutaj, eby dowiedzie si jaki jest cel uywania cookies oraz jak zmieni ustawienia cookie w przegldarce.
Korzystajc ze strony uytkownik wyraa zgod na uywanie plikw cookies, zgodnie z biecymi ustawieniami przegldarki.